Müügitingimused

1. Muugitingimused

1.1. Uldtingimused kehtivad Fishel OU kliendi (edaspidi Klient) ja www.fotosuveniir.ee omaniku Fishel OU (e-pood Las’Fotos) vahel kaupade ostmisel tekkivate oigussuhete kohta.

1.2. Uldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate oigusnormidega ning vajadusel (vaidluste voi puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega taiendatud.

1.3. Lisaks kaesolevatele Uldistele tingimustele reguleerib Kliendi ja Fishel OU vahelisi suhteid toodete hinnakiri. 

1.4. Fishel OU jatab endale oiguse kaesolevaid tingimusi ja toodete hindasid uhepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning taiendused joustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist lehekuljel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste joustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused. 

1.5. Fishel OU kodulehekuljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud muugitingimustega ja on nendega nous.


2. Hinnakiri

2.1. Tapsem informatsioon ja hinnad on toodud iga toodete kirjelduses.

2.2. Fishel OU e-poe kodulehekuljel muudavate toodete hinnad on toodud eurodes transpordi kuludeta.  

2.3. Hinnad juba sisaldavad kaibemaks, kuna e-poe omanik Fishel OU on registreeritud Eesti Maksu- ja Tolliametis kui kaibemaksukohustuslane ettevotte.

2.4. Kui Klient soovib kaupa osta, siis peab ta valima kohaletoimetamise viis ja tasuma hinnakirjas margitud summa:

SmartPost – 3,10 EUR

Tulen ise jarele (kokkuleppel) – 0,00 EUR

2.5. Fishel OU jatab endale oiguse hinda korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse joustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.


3. Tellimuse vormistamine ja tasumine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Pane korvi."

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti seda toodet ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning vajadusel Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on saadaval ka teistele Klientidele.

3.5. Peale seda, kui Klient on tellimuse vormistanud, saadetakse tema e-postile arve, mille ostja peab ara tasuma Interneti panga kaudu 3 (kolma) paeva jooksul. 

3.6. Tellimuse voib lugeda kinnitatud Fishel OU poolt juhul, kui ostja on teinud 100% ettemaksu Fishel OU arveldus kontole.


All ettetoodud Fishel OU arvelduse rekvisiidid:

Saaja: Fishel OU

SEB pank: EE451010220060993011

Selgitus: «Tellimuse number»

3.7. Tellimuses esitatud andmete tapsusest soltub Kliendi poolt ostetud toodete hairedeta kohaletoimetamine ja vahel hoiab ka lisakuludest ara.


4. Toodete kohaletoimetamine ja uleandmine

4.1. Peale lepingu solmimist ja arve tasu kontole laekumist, tellitud kaup pakitakse ja edastatakse kullerfirmadele 3 (kolma)  toopaeva jooksul. 

4.2. Kui tellimus on sooritatud laupaeval, puhapaeval voi riikliku puha ajal, tehakse postitus sellelest jargneval toopaeval.

4.3. Fishel OU ja kullerfirmad ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivis voi arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatapsusest.

4.4. Kuller toob kauba tellimuses margitud aadressile. Juhul kui muutub kohaletoimetamise aadress voi kokkuleppitud aeg siis tuleb ostjal kohe sellest teatama Fishel OU’le enne kauba kohale toimetamist.

4.5. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile ule saatelehe alusel. Enne kauba vastuvotmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Fishel OU ule vaadata toote pakend. Nahtavate vigastuste korral soovitab Fishel OU kauba mitte vastu votta. Juhul kui klient annab oma allkirja saatedokumendile, on ta nous et pakend on vigastamata.

4.6. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@lasfotos.ee.

4.7. Fishel OU kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel voimalusel parast informatsiooni saamist.


5. Tellimuse tuhistamine ja tagastamine

5.1. Fishel OU jatab enda jargi oiguse tellimuse tuhistamist juhul, kui klient ei ole tasunud ettemaksu 3 (kolma) paeva jooksul. 

5.2. Kliendil on oigus taganeda voi vahetada umber kauba 14 paeva jooksul alates kauba kattesaamisest juhul, kui ostetud kaup ei vastuta kliendi ootamistele. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tagastamise avaldus voetakse vastu kirjalikus vormis info@lasfotos.ee e-mailile, kus peab olema margitud tellimuse number.

5.3. Kui tellitud kaup joudis Kliendini praagiga, mida polnud valisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel voi kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, palume meid sellest koheselt e-posti teel informeerida. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Kaup ei kuulu umber vahetamisele juhul kui, kaup on vigastada saanud pakendi avamisel voi kasutamisel. Uus kaup saabub Kliendile 10 toopaeva jooksul (juhul, kui see kohapeal olemas).

5.4. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on pohjustatud Kliendi poolt toote mittesihiparase kasutamise, Kliendi suu voi hoolimatuse tottu tekkinud asjaoludest, jatab Fishel OU endale oiguse toote umber mitte vahetada.  

5.5. Tagastatud kauba eest makstud raha tagastatakse ostjale seadusega ettenahtud 30 paeva jooksul, kauba tagastamise avalduse esitamise paevast. Klient masksab koik postikulud.


6. Poolte vastutus ja vaaramatu joud 

6.1. Fishel OU vastutab Kliendi ees kaesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates oigusaktides satestatud juhtudel ja ulatuses. 

6.2. Klient vastutab Fishel OU ees kaesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates oigusaktides satestatud juhtudel ja ulatuses. 

6.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema kaitumist ei loeta kaesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise voi selle mitteosutamise tottu, kui nimetatud viivituse voi mitteosutamise pohjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vaaramatu joud). 

6.4. Fishel OU ei kompenseeri moraalset kahju, mida voib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine kaesolevate tingimuste raames.


7. Muud tingimused 

7.1. Fishel OU kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse taitmiseks. Fishel OU ei avalda ostude kaigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. postifirmad ja seadusega ettenahtud juhtudel. 

7.2. Fishel OU jatab endale oiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Fishel OU uudiskirja. Kliendil on oigus nouda oma andmete kustutamist Fishel OU andmebaasist. 

7.3. Kaesolevates tingimustes reguleerimata kusimustes juhinduvad Klient ja Fishel OU Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 

7.4. Kaesolevate tingimuste taitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkoige labiraakimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei onnestu lahendada poolte labiraakimistega, on nii Kliendil kui Fishel OU oigus poorduda oma oiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse voi kohtusse.